shockwave , dorn-methode, LCN-pťdique, cryopen, roptrotherapie, cryotherapie, CELLUMA  --->  FOLDERS

 

klik hier voor info

roptrotherapie

klik hier voor info ooracupunctuur (auriculotherapie)

Dorn-methode

Thermoguider

Shockwave

 

CELLUMA

nieuw voor pijn en ontstekingen aan het bewegingsapparaat

 

Mulligan concept

 

 

Recente studies i.v.m. cryotherapie d.m.v. de cryoprobe

zijn te vinden (in pdf-formaat) onder volgende link :

 

file:///C:/Documents and Settings/Bart/Mijn documenten/My webs/mijnweb4/bestanden/StudiesEMC_web.pdf

 

 

KEEP IT COOL! : CRYOTHERAPIE HELPT NA SCHOUDEROPERATIES
(A. Khan, Fysiotherapeut MCN, Amsterdam Noord en A. van Stegeren, Fysiotherapeut/Manueeltherapeut, Psycholoog aan de U.v.A., Amsterdam)

In deze RCT werd de effectiviteit van cryotherapie onderzocht op de subjectieve reacties van patiŽnten die een open of een artroscopische schouderoperatie ondergingen. 70 patiŽnten werden random aan een van beide groepen toegewezen. De eerste groep kreeg postoperatief continu cryotherapie en de tweede groep bestond uit een naar leeftijd-gematchte controle groep. VAS schalen werden gebruikt om de subjectieve beoordeling te registreren op dag 1, 7, 14 en 21 na de operatie. Op de eerste dag rapporteerden patiŽnten die cryotherapie kregen significant minder pijn tijdens de slaap. Ze lagen comfortabeler in bed en sliepen rustiger dan de controle patiŽnten. Ook op dag 7 en 21 gaf deze groep een significante afname in pijnfrequentie en -intensiteit aan, alsmede minder pijn tijdens de revalidatie, ten opzichte van de controle groep. Conclusie: Cryotherapie is een effectieve manier om postoperatieve pijn te bestrijden omdat het de ernst en frequentie van de pijn vermindert, het normale slaappatroon bevordert en het algemene welbevinden en de tevredenheid vergroot.
Bron: Hardayal Singh, Daryl C. Osbahr, Thomas F. Holovacs, Patrick W. Cawley, Kevin P. Speer. The efficacy of continuous cryotherapy on the postoperative shoulder: A prospective, randomized investigation. J Shoulder Elbow Surg 2001;10:522-5.