Ik wijs elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op deze webpagina

 shockwave , dorn-methode, LCN-pťdique, cryopen, roptrotherapie, cryotherapie, CELLUMA  --->  FOLDERS

 

spinale desensitisatie

 

klik hier voor info

roptrotherapie

klik hier voor info ooracupunctuur (auriculotherapie)

Dorn-methode

Thermoguider

Shockwave

 

CELLUMA

nieuw voor pijn en ontstekingen aan het bewegingsapparaat

 

Mulligan concept

Deze website is gemaakt door Bart Van Assche (kinesitherapeut) en Anne Peeters (pedicure).

Dit is een persoonlijke website welke enkel dient ter informatie voor patiŽnten.  Er worden enkel de behandelingen beschreven welke kunnen gebeuren in onze praktijk.  Voor iedere specialisaties kunnen wij een diploma en/of getuigschrift voorleggen.

We hebben gekozen voor ons aanbod aan behandelingen om een "totaalbehandeling" te kunnen geven. We proberen zoveel mogelijk de totale patiŽnt te behandelen en niet enkel de symptomen. Door het ruime aanbod aan behandelmethoden kunnen we voor iedere patiŽnt de meest geschikte behandeling kiezen. Voor sommige patiŽnten werken we samen met therapeuten die andere behandelmethoden (vb osteopathie, acupunctuur, ...) gebruiken.

Vragen en/of antwoorden en behandelingen vallen volledig onder het beroepsgeheim. Er wordt geen informatie verzameld over de bezoekers. Telefoonnummers, adressen, emails en emailadressen worden verwijderd van zodra de email door ons beantwoord zijn en er geen behandeling uit volgt. Indien er wel een behgandeling uit volgt, worden deze gegevens opgeslagen in een wettelijk erkend software-programma voor kinesitherapie en/of pedicure. Deze gegevens vallen volledig onder het beroepsgeheim en kunnen enkel door ons worden geraadpleegd. Deze gegevens worden nooit overgedragen aan een derde partij tenzij vereist bij wet.

Deze website maakt geen gebruik van cookies.

Er worden geen diagnoses gesteld via email.

Dit is een persoonlijke website zonder sponsoring. Eventueel vermelde merknamen zijn louter vermeld omdat we vrijblijvend deze producten gebruiken. Er is geen enkele overeenkomst met de fabrikanten.

Er dient geen betaling te gebeuren voor aangevraagde informatie.

Er worden geen advertenties geaccepteerd. Advertenties die voorkomen in website waar onze website naar verwijst vallen onder de verantwoordelijkheid van de desbetreffende website-eigenaar.

Ik sluit iedere aansprakelijkheid uit voor alle schade, directe en indirecte schade, uit welke hoofde dan ook ontstaan, voortvloeiende uit of verband houdende met het gebruik van informatie, behandelingen, producten of diensten die via deze website worden aangebonden.

Wij leggen er de nadruk op dat wij de reguliere geneeskunde als basis beschouwen van de gezondheidszorg en dat wij niet gemachtigd zijn om diagnoses te stellen of conclusies te trekken uit door medici gestelde diagnoses.
De door ons verzorgde therapieŽn zijn uitsluitend aanvullend en vervangen geen medisch voorgeschreven behandelingen of medicaties.
  • Ik wijs elke verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid voor de juistheid van de informatie op deze webpaginaís van de hand.
  • Ondanks mijn zorgvuldige selectie van de links ben ik niet verantwoordelijk voor de juistheid van de informatie en kan ik niet aansprakelijk gesteld worden voor schade of letsel voortkomend uit die informatie.
  • Stel geen behandeling in zonder eerst Uw huisarts en/of specialist te raadplegen.
  • De informatie op deze site is alleen bedoeld als aanvulling, en niet als vervanging, van het contact tussen arts en patiŽnt of de bezoeker van deze site.
  • Wij zijn niet verantwoordelijk voor eventuele schade aan Uw computer en/of software na het downloaden en/of installeren van programma's en/of plugins die nodig zijn om bepaalde bestanden of sites te openen.

MEDISCHE INFORMATIE

De inhoud van deze site, zoals bv tekst, grafieken, beelden, informatie en ander materiaal (" inhoud ") wordt U voorgesteld onder een ingekorte en algemene vorm en is uitsluitend bestemd om U in te lichten. Hij kan dus niet beschouwd worden als zijnde uitgebreid. Hij stelt zich zeker niet in de plaats van de raadgevingen van een dokter, noch aan een eventuele medische behandeling. Hij vormt geen medische diagnose van uw gezondheidstoestand en hij mag U niet beletten om een dokter te raadplegen zoveel als nodig. In het algemeen raden wij U aan om steeds voorzichtig om te springen met medische informatie. De inhoud van deze site komt ondermeer voort uit diverse bronnen die wij als betrouwbaar beschouwen. Hij wordt U nochtans meegegeven zonder enige garantie over zijn betrouwbaarheid, juistheid of nuttigheid. Hij kan in geen geval onze verantwoordelijkheid in het gedrang brengen voor wat dan ook. Iedereen blijft vrij om te beslissen wat hij wil op het gebied van de gezondheid. In het bijzonder zullen wij niet verantwoordelijk zijn wat betreft de gevolgen van de stappen die U onderneemt in gevolge het lezen van de inhoud van onze site. Wij kunnen de betrouwbaarheid van de producten, medicamenten of behandelingen waarvan sprake op onze site niet garanderen. In geval van hoogdringendheid, raadpleeg steeds onmiddellijk uw dokter. Wij geven in geen geval persoonlijke medische consultatie op afstand. Wij zullen dan ook geen enkel gevolg geven aan een advies dat U zou vragen over een persoonlijke situatie. Wij menen dat in geen enkel geval een consultatie op afstand de globale opvolging door uw dokter kan vervangen. Wij doen echter wel ons uiterste best om U naar andere sites te leiden die op een bepaald punt een meer complete informatie kunnen aanbieden dan de onze. Wij stellen alles in het werk om de kwaliteit van de medische informatie op het internet te verbeteren.

De Belgische wetgeving is van toepassing op deze website.

Deze pagina   is voor het laatst bijgewerkt op 17-02-2016.