Wat is auriculotherapie

 shockwave , dorn-methode, LCN-pťdique, cryopen, roptrotherapie, cryotherapie, CELLUMA  --->  FOLDERS

 

klik hier voor info

roptrotherapie

klik hier voor info ooracupunctuur (auriculotherapie)

Dorn-methode

Thermoguider

Shockwave

 

CELLUMA

nieuw voor pijn en ontstekingen aan het bewegingsapparaat

 

Mulligan concept

Auriculo - Ooracupunctuur

De ooracupunctuur is een moderne ontwikkeling binnen de acupunctuur. De grondlegger is de Franse arts Paul Nogier.Hij kwam op het idee de oorschelp als therapeutisch medium te gebruiken.Hij ontwikkelde op basis van empirische gegevens de somatotopie van de oorschelp. Gesteund door spectaculaire resultaten werden na de tweede wereldoorlog zijn concepten in tijdschriften gepubliceerd en op acupunctuur congressen gepresenteerd. Chinese delegaties namen de ideeŽn van Nogier over en introduceerden de ooracupunctuur in de Aziatische landen. Daar ontwikkelde zich de ooracupunctuur verder in een richting die we aanduiden met de term Chinese ooracupunctuur.

De Chinese ooracupunctuur kenmerkt zich door eenvoud. Voornamelijk ter ondersteuning van een lichaamsacupunctuur behandeling en werkt vooral op pijnreductie. In de traditionele Chinese geneeskunde is ziekte  een verstoring van een energie - evenwicht en subsystemen die sterk beÔnvloed worden door emoties. De acupunctuur en Chinese kruidenleer zijn gebaseerd op de klassieke Chinese geneeskunst.

De westerse ontwikkeling ( auriculo therapie) is meer stormachtig verlopen. Principes uit de klassieke Chinese geneeskunst. Invloeden vanuit de neurofysiologie, de cybernetica, de reflexleer en de westers geneeskunde hebben het beeld van de westerse ooracupunctuur bepaald. Ziekte is een conflict. Genezing van een ziekte is een conflictoplossend proces.

De auriculo-therapie is een methode om stoornissen in het proces van conflictoplossing te behandelen. Bovendien is men in staat via de oorschelp stoornissen in het genezingsproces te diagnotiseren. De westerse ooracupunctuur grijpt dieper op het organisme in. Dit hoeft niet te betekenen dat de patiŽnt ten aanzien van zijn hulpvraag directer wordt geholpen.
De Chinese ooracupunctuur kan in een groot aantal gevallen voor de patiŽnt een zegen beteken. De groep die hierop niet reageert is niet te veronachtzamen. Voor deze moeilijk te behandelen patiŽnten kan de westerse ooracupunctuur een bevredigend resultaat bieden.

Mede een van de populairste toepassing van de ooracupunctuur is natuurlijk de anti-rookbehandeling. Overige verslavingsprogramma's zijn obesitas/vetzucht, alcohol en medicijnen.
De Anti-rookbehandeling rust op drie pijlers;
- de motivatie van de patiŽnt,
- psychologische context
- en de behandelmethode.
Psychologische punten kunnen we behandelen omdat de patiŽnt 24 uur voor de behandeling stoppen moet met roken. De psychologische invloed van de behandeling wordt hierdoor veel groter. Het succes op korte termijn van de anti-rookbehandeling bedraagt 80 %. Bij een reguliere ooracupunctuur behandeling spelen motivatie van de patiŽnt en de psychologische context van de behandeling een beduidend mindere rol.

De auriculo medicine wordt vaak verward met de ooracupunctuur. Je zou kunnen zeggen dat de auriculo medicine voortkomt uit de ooracupunctuur, maar daar blijft het dan ook bij.

In 1967 ontdekte de Franse arts en ooracupuncturist dr. Paul Nogier dat een lichte aanraking van een pathologisch punt op de oorschelp een voelbare verandering veroorzaakte aan de polsslag van de patiŽnt. Raakte hij de oorschelp op een andere plaats aan, dan gebeurde er niets met de polsslag.

Nogier noemde dit verschijnsel Vasculair Autonoom Signaal (VAS)

Het VAS ontwikkelde zich van een therapeutisch tot een diagnostisch instrument. Het Vas is een vegetatieve, reproduceerbare reflex op de aanraking of op andere prikkels en een diagnose is op verschillede niveaus mogelijk: het psychovegetatieve ook wel het Chakra-niveau, het energetische niveau en het fysieke niveau. Ook wordt het toegepast voor toxinen en geneesmiddelentesten en therapiecontroles.

In de Auriculo Medicine is meer nagedacht over de achterliggende oorzaak dan bij de ooracupunctuur.PatiŽnten worden niet langer alleen symptomatisch, maar op een veel diepgaande manier behandeld. U kunt ons altijd bellen, met de vraag of deze therapie ook voor u iets kan betekenen.

Wat is auriculotherapie?

Bij auriculotherapie prikkelt men met naalden en/of laserstralen bepaalde punten op de oorschelp. Deze punten zijn via het centrale zenuwstelsel reflexmatig verbonden met bepaalde delen van het lichaam. De prikkel leidt ter plekke tot een toename van de zelfgenezende werking van het lichaam. Ooracupunctuur is evenals lichaamsacupunctuur een behandeling met een algemeen regulerend karakter. Dit uit zich behalve in een werking op de klachten ook in een verbetering van het algemeen welbevinden. Beide therapievormen kunnen dan ook goed gecombineerd worden.

Wanneer gťťn auriculotherapie?

Vanzelfsprekend is er geen plaats voor auriculotherapie in levensbedreigende omstandigheden en bij aandoeningen die operatief ingrijpen noodzakelijk maken. Ook bij plaatselijke ontstekingsverschijnselen kan gťťn auriculotherapie toegepast worden. In geval van zwangerschap mogen bepaalde oorpunten niet geprikt worden. Van een eventuele zwangerschap dient daarom altijd melding gemaakt worden.

Hoe werkt auriculotherapie?

Na een inventarisatie van de klachten en de algehele toestand, neemt U plaats op de onderzoeksbank.

Eerst worden de afwijkende punten opgespoord. Hiervoor bestaan meerdere methoden. Centraal hierin staat het opsporen van afwijkende punten d.m.v. gelijktijdig voelen van de polsslag. Ook worden de oren onderzocht op drukpijnlijke punten. Met behulp van een elektrische weerstandsmeter kunnen overige afwijkend reagerende punten worden opgezocht.

Vervolgens worden de te behandelen oorpunten behandeld met naalden en/of met laserstralen. De naalden, die gebruikt worden zijn zeer dun. Ze blijven 20-30 minuten in het oor. Ook worden zogenaamde verblijfsnaalden gebruikt. Deze 2 Š 3 mm. lange naalden blijven in het oor en mogen maximaal 1 week blijven zitten.

Laserstralen kunnen in plaats van naalden gebruikt worden als men naalden te pijnlijk vindt. Het therapeutisch effect van laserstralen bij volwassenen is mogelijk wat kleiner dan dat van naalden. Kinderen worden in principe altijd met laserstralen behandeld. Behandeling hiermee is volstrekt pijnloos en - onder bescherming van de ogen met een veiligheidsbril - veilig. Meestal worden nog een aantal lichaamsacupunctuurpunten behandeld ter ondersteuning van de therapie. De duur van de behandeling is 3/4 uur tot 1 uur.

Met welke bijwerkingen moet U rekening houden ?

Soms is er sprake van een aanvankelijke toename van de klachten. Dit effect is slechts tijdelijk en duidt op het aanslaan van de therapie. Verder kŠn men zich direct na de behandeling moe en slaperig voelen. Dit heeft te maken met de ontspannende werking van acupunctuur. Houd hiermee rekening in verband met vervoer naar huis. Verder dient blootstelling aan lichamelijk belastende situaties (bijv. sport, sauna) 2 Š 3 uur vůůr en nŠ de behandeling vermeden te worden. Mocht na de behandeling het oor ontstoken raken, dient onmiddelijk de huisarts geraadpleegd te worden i.v.m. mogelijke uitbreiding van de ontsteking.

Hoeveel behandelingen zijn er nodig?

Vermindering van de klachten en verbetering van de algehele toestand kŠn al na 1 behandeling optreden, maar vindt meestal in de loop van de eerste 5 Š 6 behandelingen plaats. Mocht er dan nog geen verbetering zijn optreden, is auriculotherapie waarschijnlijk niet de oplossing voor Uw klacht. Normaalgesproken kan de tijd tussen de afzonderlijke behandelingen steeds verder worden opgevoerd totdat de klachten zijn verdwenen of tot een aanvaardbaar niveau zijn teruggebracht.

 

Deze pagina  is voor het laatst bijgewerkt op 17-02-2016.