Lasertherapie

 shockwave , dorn-methode, LCN-pédique, cryopen, roptrotherapie, cryotherapie, CELLUMA  --->  FOLDERS

 

klik hier voor info

roptrotherapie

klik hier voor info ooracupunctuur (auriculotherapie)

Dorn-methode

Thermoguider

Shockwave

 

CELLUMA

nieuw voor pijn en ontstekingen aan het bewegingsapparaat

 

Mulligan concept

Lasertherapie

De medische wereld verandert met de dag. Ook binnen de fysiotherapie krijgen we te maken met nieuwe ontwikkelingen. Een relatief nieuwe therapie die u bij sommige fysiotherapeuten kunt aantreffen is de Lasertherapie. 

Wat is Laser

De laser is een type lichtbron welke een smalle, evenwijdige bundel elektromagnetische straling uitzendt van één of enkele gedefinieerde golflengten. De naam LASER is een afkorting van het engelse Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation.
 

Wat doet Laser in ons lichaam

In cellen in ons menselijk lichaam bevinden zich o.a. mitochondriën. Dit zijn structuren die de energiehuishouding binnen de cel regelen. Activering d.m.v. laserlicht zorgt ervoor dat er uiteindelijk meer energie beschikbaar komt waardoor de cel actiever wordt. Hierdoor wordt de celfunctie aangezet, met name de celpomp wordt geactiveerd, waardoor zure afvalproducten uit de cel verwijderd worden en celherstel aangezet wordt. Dit gehele proces noemen we biostimulatie.
 

Effecten van Lasertherapie:

De biostimulatie zorgt voor een vergrote celenergie waardoor de celfunctie kan verbeteren. Uitgaande van de biostimulatie worden in de literatuur verschillende fysiologische effecten vermeld:

 1. Activering van ons afweermechanisme (de macrofagen en witte bloedlichaampjes waardoor de fagocytose aangezet wordt).
 2. Activering van de collageen-synthese wat betekent dat onder invloed van lasertherapie celletsels sneller zullen herstellen.
 3. Ontstekingsremming.
 4. Circulatieverbetering.
 5. Pijndemping.


Indicaties voor Lasertherapie:

Huidaandoeningen:
ulcus, decubitus, herpes littekentransplantaties

Gewrichtsaandoeningen:
posttraumatisch (distorsies met letsel van het kapsel/band apparaat), postoperatief, reumatisch, degeneratief

Peesaandoeningen:
surmenage, posttraumatisch, postoperatief

Spieraandoeningen:
posttraumatisch (contusie, verrekking, ruptuur), myofasciale triggerpoints

Slijmbeursaandoeningen:
bursitiden

Aandoeningen van de mondholte:
stomatitis, na tand-kies extracties, aften, herpes labialis
 

 

Contra indicaties voor Lasertherapie:

Er zijn maar weinig contra indicaties met betrekking tot de lasertherapie. Het belangrijkste gevaar, de retinabeschadiging, dient voorkomen te worden door het dragen van een goede bril.
Destructieve effecten op lichaamscellen bij toepassing van een klasse III-laser zijn niet aangetoond. Soms is er sprake van lichtallergie.

Er zijn een aantal lokale processen waarop niet behandeld wordt. De relatieve contra indicaties zijn:

 • tumoren, metastasen (om mogelijke uitzaaiing te voorkomen)
 • zwangerschap (in verband met het aanwezig zijn van zeer gevoelig weefsel)
 • schildklier (om hypersecretie te vermijden)
 • aritmieën/pacemaker (om uitlokken van extra systolen te voorkomen)
 • bindweefselwoekeringen (vanwege de mogelijke toename van fibrosering)

Met relatieve contra indicaties wordt bedoeld dat er op die plaatsen niet behandeld mag worden, maar op andere plaatsen op het lichaam wel. Een zeer slechte algehele conditie (ziekte, koorts, e.d.) geldt meestal als een algemene contra indicatie tegen therapie in het algemeen. De reactie op prikkels is dan anders dan normaal. Dat geldt uiteraard ook voor lasertherapie.

Enige Technische informatie:

Eigenschappen van laserlicht:

 • Laserstralen zijn monochromatisch. De golflengte van laserstralen is zeer constant zodat de bijbehorende frequentie extreem nauwkeurig te bepalen is.
 • Laserlicht is coherent licht. Dit betekent dat laserstralen in fase zijn met elkaar; de golven hebben op hetzelfde moment een golfmaximum en op hetzelfde momenteen golfminimum.
 • Laser geeft een divergerende lichtbundel waardoor een praktisch evenwijdige lichtbundel opgewekt kan worden.
 • Laserlicht kan een zeer hoge energiedichtheid hebben.

Voor wat betreft het laserlicht dat in de fysiotherapie toegepast wordt, geldt in wezen alleen de eerste eigenschap. Het monochromatische karakter van laserlicht is bepalend voor de fysiologische effecten. De coherentie is buiten het lichaam wel aanwezig, maar verdwijnt bij penetratie in het lichaam. De extreme gerichtheid van laserlicht is fysiotherapeutisch niet altijd gunstig en de mogelijke hoge energiedichtheid van laserlicht mag door fysiotherapeuten niet gebruikt worden (dit is wel mogelijk bij chirurgische lasers).
 

Type laser:

In de fysiotherapie wordt gebruik gemaakt van de diodelaser die gebruik maakt van het actieve medium GaAs (Gallium Arsenide). Het laserlicht heeft een golflengte van 904 nm (onzichtbaar infrarood A). Het vermogen wordt pulserend afgegeven hetgeen betekent dat het piekvermogen en de pulsherhalingsfrekwentie het gemiddeld vermogen bepalen.
 

Indeling lasers in klassen:

Met betrekking tot het mogelijke stralingsgevaar worden lasers ingedeeld in klassen. Deze indeling is vooral gebaseerd op gevaar voor oogbeschadiging. De moderne lasers zijn van klasse IIIb wat betekent dat de laser niet schadelijk is voor de huid en bij diffuse reflexie niet schadelijk voor het oog is. In gevallen waarbij mogelijk toch laserstraling het oog kan bereiken, via rechtstreeks of via spiegelende reflexie, wordt geadviseerd een laserveiligheidsbril te gebruiken.
 

Penetratiediepte:

Uit onderzoek is gebleken dat kortgolvig infrarood (780-1500 nanometer) de grootste indringdiepte in biologisch weefsel heeft., gevolgd door zichtbaar licht. Langgolvig infrarood en ultraviolet worden voornamelijk in de epidermis geabsorbeerd.
De penetratiediepte, dit is de diepte waarop nog 10% van de oorspronkelijk opvallende straling aanwezig is, wordt voor GaAS-laserstralen gesteld op 3-5 cm. De meeste effecten worden uiteraard bewerkstelligd in de eerste paar centimeter waar
de energie het sterkst is.