F

 shockwave , dorn-methode, LCN-pťdique, cryopen, roptrotherapie, cryotherapie   --->  FOLDERS

 

klik hier voor info

roptrotherapie

klik hier voor info ooracupunctuur (auriculotherapie)

Dorn-methode

Thermoguider

Shockwave

Mulligan concept

THERMOGRAFIE

 

Wat is Myofasciale Therapieģ

Definitie 

Myofasciale Therapie behandelt pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren ontwikkelen er zich pijnpunten, Trigger Punten genoemd, die pijnen veroorzaken met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone. Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandelingstechnieken. 

Arts 

Voldoende kennis over pijnen veroorzaakt door een verkeerd functioneren van spieren met ontwikkeling van pijnpunten (Trigger Punten) kan voor U als arts bijdragen tot een meer verfijnde diagnose bij patiŽnten met een pijnproblematiek. In acute gevallen kan U met bepaalde behandelingstechnieken zeer doeltreffend ingrijpen. In andere gevallen kan samen met een kinesitherapeut, gespecialiseerd in de Myofasciale Therapie ,een doeltreffende behandelingsstrategie uitgebouwd worden.
 

Kinesitherapeut

Dagelijks wordt U geconfronteerd met patiŽnten met pijnen veroorzaakt door het locomotorisch stelsel. Voldoende kennis van de myofasciale dysfuncties draagt bij tot het opstellen van een beter behandelingsplan en effectievere resultaten bij uw patiŽnt. Samen met een arts, die U begrijpt in uw myofasciaal denken, kan de behandelingsstrategie bijgestuurd worden en kan eventueel preventief gewerkt worden om recidieven te voorkomen.

 

PatiŽnt

U als patiŽnt wordt in de eerste plaats met uw pijn geconfronteerd. Niet altijd hoeft een ontsteking daarvoor een reden te zijn. Het verkeerd functioneren van ťťn of meerdere spieren en/of een overbelasting ervan kunnen eveneens verantwoordelijk zijn voor de pijn.
Deze pijnen en dysfuncties kunnen doeltreffend behandeld worden met Myofasciale Therapie .
Daartoe is enkel een juiste beoordeling en behandelingsstrategie noodzakelijk. Artsen en kinesitherapeuten, die opgeleid zijn in deze materie , kunnen U hierin het best begeleiden.
 
 
Wat is Myofasciale Therapie ? (tekst : Peter Jonckheere)
 

een alternatieve manier van oorzakelijke pijnbehandeling.

 

bulletMyofasciale therapie is een vorm van behandelen van pijnen die hun oorzaak vinden in een verkeerd functioneren van spieren. In deze spieren ontwikkelen er zich pijnpunten, Trigger Punten (TP) genoemd, die pijnen ver-oorzaken met een specifieke lokalisatie en uitstralingszone. Via een goede spierdiagnose kunnen deze oorzakelijke pijnpunten opgespoord en bestreden worden met specifieke behandelingstechnieken.

 

 

bulletIs de myofasciale therapie een nieuwe behandelingsvorm? Neen. De oorsprong van de behandelingsmethode kunnen we reeds een 3000 jaar geleden terug-vinden in het verre China. Pijnen veroorzaakt door spieren werden toen al behandeld door middel van het aanprikken met acupunctuurnaalden en manuele rekkingstechnieken. Dit blijven in de huidige behandeling de 2 pijlers waarop de therapie steunt.

 

 

bulletHet is pas halfweg deze eeuw dat in de Verenigde Staten van Amerika wetenschappelijke studies werden gedaan naar deze Trigger Punten en dat alles in kaart werd gebracht. Deze pijntrajecten vormen dan ook de sleutel tot een goede spierdiagnose.

 

 

bulletOpmerkelijk bij de ontwikkeling van Trigger Punten (pijnpunten in spieren) is dat deze zich niet altijd ontwikkelen in de zone waar de pijn wordt beschreven. Meestal is het oorzakelijke pijnpunt te vinden in een spier op afstand van de klacht. Zo kan pijn aan de elleboog veroorzaakt worden door een TP in de grote borstspier, door een overbelasting, of door de ontwikkeling van een TP in een spier op het schouderblad. Zo kunnen we een verklaring vinden in het feit dat sommige vermeende tennisellebogen niet reageren op lokale therapie aan de elleboog of op infiltraties op de pijnlijke plaats. De oorzaak van de pijn moet gezocht worden op een andere plaats. Daarom is een navragen naar de activiteiten van de patiŽnt van groot belang, alsook of de persoon in kwestie vroeger nooit eens zwaar is gevallen of een lokaal trauma heeft meegemaakt. Dit zijn elementen die het normale spierevenwicht kunnen verstoren. Daarbij kunnen ook gerekend worden, een beenlengteverschil, scoliose, gewrichtsaandoeningen, enz... .

 

 

bulletBij mensen met liespijn kunnen we bijvoorbeeld de oorzaak ook vinden in de buikspieren. Of de gekende spanningshoofdpijn die zijn oorzaak heeft door TPs in de diepe kleine nekspieren ten gevolge van stress. Deze en gelijk welke gelijkaardige pijnklachten, eender waar op het lichaam kunnen worden behandeld met een specifieke myofasciale therapie wanneer de oorzaak in een of andere spierdysfunctie zit.

 

 

bulletVooraleer een behandeling te starten is het best door middel van een algemeen geneeskundig onderzoek uit te sluiten of niet een andere oorzaak dan een slecht functionerende spier de oorzaak is van de pijn. Het is wel zo dat de aanwezigheid van deze pijnpunten niet vast te stellen is op rontgenfotoís of scanner. Wanneer de arts geen specifieke aandoening vindt die de oorzaak kan zijn voor de pijn, of er reeds van alles werd geprobeerd om de pijn te behandelen zonder resultaat is dit een goede uitgangsbasis om te controleren of niet een of meerdere spieren de oorzaak zijn van de pijn. Daar de myofasciale therapie in Europa nog niet zo gekend is komt het erop aan een therapeut te raadplegen die perfect op de hoogte is van dit soort klachten.

 

 

bulletEens de goede diagnose werd gesteld kunnen de resultaten verbluffend worden genoemd. Reeds verschillende professionele sportmensen laten zich met succes behandelen met deze therapie wanneer zij blessures hebben die te wijten zijn aan een overbelasting van hun spierstelsel. Meer en meer sportartsen zien het grote nut in van deze manier van pijnbehandeling en sturen hun patiŽnten door naar iemand die gespecialiseerd is in de myofasciale therapie. Er wordt niet alleen symptomatisch op de pijn behandeld, maar ook worden zoveel mogelijk de oorzaken uitgeschakeld die aanleiding geven tot de pijn. De patiŽnt wordt goed uitgelegd waardoor de pijn ontstaat en daar wordt op gewerkt.

 

 

bulletNiet alleen sporters komen in aanmerking voor deze therapie, maar gelijk wie die om welke reden ook een pijnsyndroom heeft uitgelokt door Trigger Punten in spieren. Bijvoorbeeld de werkvrouw die door het veelvuldig wringen, pijn heeft aan de pols door een overbelasting van een spier in de onderarm, met ontwikkeling van pijnpunten. Of de hernia-patiŽnt die na zijn rustperiode of revalidatie na een operatie met een blijvende pijn zit die nergens mee verdwijnt. Door de statiekverandering van de wervelkolom kunnen pijnpunten zich gaan ontwikkelen in bepaalde rug of bilspieren die de oorzaak zijn van de resterende pijn. Wie kent niet de patiŽnt met regelmatig terugkerende hoofdpijnen, die al alles heeft geprobeerd en geslikt, maar nergens geen baat vindt. Zijn de spieren in de nekzone en het hoofd al eens gecontroleerd op pijnpunten? Of de vrouw die pijn heeft aan de borstklier, waarbij het gynaecologisch onderzoek niets abnormaal aantoont. De oorzaak ligt dan meestal bij pijnlijke trigger punten in een of andere borstspier. Of de patiŽnt met pijn aan de schouder die niet reageert op inspuitingen of klassieke kinesitherapie, waarbij de oorzaak ligt in een overbelasting van een van de 19 spieren die kunnen schouderpijn geven. Dit zijn maar een paar voorbeelden uit het indicatiegebied van de myofasciale therapie, maar ze geven een duidelijk beeld waarover het gaat.

 

 

bulletWe komen maar al te vaak in aanraking met pijnklachten. U hebt ondertussen waarschijnlijk al begrepen dat vele van deze klachten hun oorzaak vinden in een of ander overbelastingsfenomeen. Te dikwijls krijgen deze klachten de diagnose mee van een ontsteking. Iemand met kennis van myofasciale dysfuncties en Trigger Points weet ondertussen beter dan wie ook dat dit in de meeste gevallen niet opgaat. Gelijkaardige pijnen kunnen een onderdeel zijn van een musculoskeletale dysfunctie. Deze pijnen en hun oorzaak zijn perfect, zeer snel en efficiŽnt te behandelen. Daartoe is enkel een juiste beoordeling en behandelingsstrategie noodzakelijk. De myofasciale therapie biedt de beste oplossing in deze gevallen.

 

 

 

Wat is TENS en hoe werkt het ?

Wat is TENS?

TENS is een afkorting voor Transcutane Electrische Neuro Stimulatie.
Het betekent dat het TENS-apparaatje een elektrisch stroompje afgeeft waarmee bepaalde zenuwen in de huid geprikkeld kunnen worden. TENS is een soort pijnstiller, maar neemt de oorzaak van de pijnklachten niet weg. Alleen werkt TENS op een andere wijze dan medicamenten. Langdurig gebruik van TENS is niet schadelijk. Wel kan er op de plaats van stimuleren huidirritatie ontstaan. Verder heeft TENS geen bijwerkingen.

Hoe ziet TENS eruit?

TENS is een apparaatje ter grootte van een pakje sigaretten. U kunt het overal mee naar toenemen en ook gebruiken tijdens diverse activiteiten. U hoeft dus niet stil te zitten of te liggen als u het apparaatje gebruikt. Aan het apparaatje zijn 2 (lange) kabeltjes verbonden die vastgemaakt worden aan elektrodes. Deze 2 elektrodes worden op de huid geplakt.

De elektrodes zijn meerdere malen te gebruiken. Een set van 2 elektrodes kunt u ongeveer 2 weken gebruiken. De elektrodes kunt u het beste op de folie op een donkere, koele plek (zoals de koelkast) bewaren. Als er (veel) haargroei is op de plaatsen waar u de elektrodes op moet plakken, dan wordt het aanbevolen de haartjes te verwijderen, door ze bijvoorbeeld af te scheren. Het effect van TENS kan namelijk negatief beÔnvloedt worden door (teveel) haargroei.

Het TENS-apparaatje werkt op een oplaadbare batterij. De batterij en de oplader zitten in het TENSkoffertje. Met een volle batterij kunt u meestal enkele dagen werken. De precieze duur is afhankelijk van de gebruikte stroomsterkte. De oplaadduur van de batterij is ongeveer 14 uur.

S'avonds na het verwijderen van de elektrodes de huid goed reinigen en vervolgens insmeren met een crŤme. Indien er huidirritatie ontstaat moet u dit iedere keer na het verwijderen van de elektrodes doen. Als de huidirritatie blijft, moet u stoppen met TENS.

Hoe werkt TENS?

In het lichaam zijn zowel dikke als dunne zenuwvezels te vinden. De hele dunne zenuwen zijn de pijnzenuwen. Als deze pijnzenuwen door wat voor een oorzaak dan ook geprikkeld worden, geven deze pijnsignalen door aan de hersenen (u voelt pijn). Door gelijktijdig dikke zenuwen te stimuleren met TENS kan het doorgeven van de pijnsignalen geblokkeerd worden. De dikke zenuwen zijn sterker dan de pijnzenuwen. Met TENS kunnen dus de dikke zenuwen gestimuleerd worden, waardoor u minder pijn kunt voelen.

Wanneer mag ik TENS niet gebruiken?

Geadviseerd wordt om TENS niet te gebruiken bij zwangerschap, huidziekten en als u een pacemaker heeft. Voorts kan men door allergie huidirritatie krijgen op de plaats waar u de elektrode(s) plakt.
's Nachts, als men slaapt, kan men TENS niet gebruiken, in verband met veiligheid (losraken van de kabeltjes ed).

 

Waarom "kraakt" een gewricht tijdens een manipulatie.

Een manipulatie gaat vaak gepaard met een krakend geluid, vandaar de naam ďkrakenĒ. Veel patiŽnten vragen zich af vanwaar dit geluid komt en of het gevaarlijk is.

Als men de twee gewrichtsvlakken van een gewricht tijdens een chiropractische manipulatie lichtjes uit elkaar trekt, wordt er hierdoor binnenin de gewrichtsruimte een onderdruk gecreŽerd. Door deze aanzuigende druk wordt er stikstofgas uit het bot aangezogen en dit vormt een gasbelletje. Wanneer deze gasbel een dusdanige grootte heeft bereikt, ď spat ď ze uit elkaar. Dit maakt een knakkend geluid. Het duurt 15 tot 20 minuten vooraleer het stikstofgas door de drukverschillen is teruggekeerd en het gewricht opnieuw kan gaan kraken.

Dit "kraken" is ongevaarlijk wanneer het met kennis van zaken gebeurt. Een manipulatie doet men best niet te vaak achter elkaar. Waneer men het teveel moet doen, betekent dit dat men beter een andere behandeling gebruikt.

 

 

Deze pagina  is voor het laatst bijgewerkt op 17-02-2016.