CHAKRA

 shockwave , dorn-methode, LCN-pédique, cryopen, roptrotherapie, cryotherapie, CELLUMA  --->  FOLDERS

 

klik hier voor info

roptrotherapie

klik hier voor info ooracupunctuur (auriculotherapie)

Dorn-methode

Thermoguider

Shockwave

 

CELLUMA

nieuw voor pijn en ontstekingen aan het bewegingsapparaat

 

Mulligan concept

CHAKRA'S

Chakra's zijn energiepunten in ons lichaam die in contact staan met verschillende lichaamsfuncties. Je voelt je op je best als alle zeven chakra's met elkaar in balans zijn. Door je chakra's te beïnvloeden kun je de lichaamsfuncties in balans krijgen en houden. Het woord chakra is een Sanskrietwoord dat "wiel" of "schijf" betekent. Een chakra wordt omschreven als een wielvormige draaikolk waarin verschillende niveaus van bewustzijn elkaar kruisen of ontmoeten.  We onderscheiden dus 7 hoofdchakra’s die elk corresponderen met een bepaalde trilling. Zoals geluiden en kleuren ook trillingen zijn, corresponderen deze chakra’s dus elk ook met een kleur en geluid. Wanneer een chakra geblokkeerd is of te overmatig gestimuleerd, kunnen lichamelijke, emotionele of psychische klachten optreden. Wanneer de chakra’s in evenwicht zijn, kan de energie vrij doorstromen in ons hele lichaam. Met behulp van auriculomedicinae  kan de balans in de chakra’s hersteld worden.  

 

1ste chakra Muladhara

 • Plaats van het chakra : Kruis

 • Endocriene systeem : Bijnieren

 • Lichaamsorgaan : Nieren, blaas en wervelkolom

 • Zintuig : Reuk

 • Psychische functie : Lichamelijke vitaliteit; vaardigheden om te overleven; creatieve expressie; zaken die met overvloed te maken hebben.

 • Element : Aarde

 • Kleur : Rood (verwarmt, geeft leven, vitaliteit, kracht en moed)

 • Goede werking : Het materiële, het fysieke bestaan, levenskracht, de lichamelijke wil tot "er durven zijn", bestaan en overleven horen bij het 1e chakra. Verbondenheid met eten drinken, veiligheid, geld en werk. In zijn meest primitieve vorm uit dit chakra zich in vechten en vechtsport, geweld, lawaai, doelloze opstapeling van bezit, het weinig genuanceerd denken over anderen, het splitsen in goed en slecht. Is het chakra uit balans dan staat men niet met beide benen op de grond, is er angst, vermoeidheid en uitputting, moeite hebben met de fysieke realiteit. Een vrije energiestroming leidt tot bijna onuitputtelijke werkkracht en grote geestelijke en lichamelijke stabiliteit, een solide uitstraling en betrouwbaarheid. De 1ste chakra wordt ook wel het stuitchakra genoemd, het is gelokaliseerd tussen anus en geslachtsdelen. Het staartbeen en het onderste deel van het heiligbeen zijn ermee verbonden.

2de chakra Swadhisthana

 • Plaats van het chakra : Onder de navel

 • Endocriene systeem : Geslachtsklieren

 • Lichaamsorgaan : Voortplantingsorganen

 • Zintuig : Smaak

 • Psychische functie : Centrum van de seksuele energie, centrum van de gevoelens, emoties en scheppende krachten

 • Element : Water

 • Kleur : Oranje (geeft genezende, vernieuwende energie en bevrijdt ons van de verstarde emotionele patronen, bevorderd het gevoel van eigenwaarde en wekt de vreugde van het zinnelijk genieten op.

 • Goede werking : Intimiteit. relaties, seksualiteit, creativiteit zijn kernwoorden voor dit chakra. Vloeiende en golvende beweging, handelen, ruilen, en het woord 'lekker' horen hierbij. Jaloezie, ongeremde begeerte, angst voor de eigen seksualiteit, angst voor intimiteit, gebrek aan creativiteit en scheppende energie zijn tekenen van gebrek aan evenwicht. Kunnen delen, harmonie in relaties, gemakkelijk en ongedwongen fysiek contact, vloeiende bewegingen, aantrekkelijkheid, kenmerken de openheid. De 2de chakra wordt ook wel seks chakra genoemd. Het bevindt zich tussen schaambeen en navel. Van de wervelkolom  is het bovenste deel van het heiligbeen tot aan de tweede lendenwervel ermee verbonden.

3de chakra Manipura

 • Plaats van het chakra : Boven de navel

 • Endocriene systeem : Bijnieren

 • Lichaamsorgaan : Maag, lever, milt, galblaas, spijsverteringsstelsel, onderrug, buikholte en bloedsomloop.

 • Zintuig : Gezicht

 • Psychische functie : Centrum van de kracht en wijsheid

 • Element : Vuur

 • Kleur : Geel

 • Goede werking : De verbinding tussen het zelf en de wereld, vormgeven van het bestaan, de relatie tussen denken en voelen staan centraal in dit chakra. Geldingsdrang, eigenwijsheid. rebellie zijn tekenen van een gebrek aan evenwicht. Het vermogen tot leiding geven, organiseren en een natuurlijk overwicht kenmerken de openheid. De 3de chakra bevindt zich ter hoogte van de middel, bij de maag. Dat gebied wordt ook wel solarplexus genoemd. Van de wervelkolom zijn de tweede lendenwervel tot en met de tiende borstwervel ermee verbonden.

4de chakra Anahata

 • Plaats van het chakra : Hart

 • Endocriene systeem : Thymusklier

 • Lichaamsorgaan : Hart, huid, longen en leverbloedsomloop

 • Zintuig : Tast

 • Psychische functie : Liefde en mededogen

 • Element : Lucht

 • Kleur : G

 • Goede werking : Dit chakra is het verbindingspunt tussen de onderste drie chakra's, de stoffelijke wereld, het lichaam, en de bovenste drie chakra's, de mentale spirituele wereld, de geest. Liefde, overgave, vereniging en zelfrealisatie staan centraal in dit chakra. Gebrek aan evenwicht uit zich in zelftwijfel, problematisch gevoelsleven, problemen met vriendschappen en relaties. Wantrouwen, strijd tussen lichaam en geest. Openheid, spontaniteit, hartelijkheid en warmte zijn tekenen van evenwicht. De 4de chakra wordt ook wel het hartchakra genoemd. Aan de voorzijde van het lichaam ligt het centrum ervan tussen de tepels. Het gebied strekt zich uit tussen het punt 4 centimeter onder het borstbeen tot enkele centimeters onder het kuiltje van de hals. Op de wervelkolom ligt het tussen negende en derde borstwervel.

5de chakra Vishuddha

 • Plaats van het chakra : Keel

 • Endocriene systeem : Schildklier

 • Lichaamsorgaan : Keel, longen, hals, oren, bronchiën en slokdarm

 • Zintuig : Gehoor

 • Psychische functie : Communicatie, zelfexpressie en helderhorendheid

 • Element : Ether

 • Kleur : Lichtblauw

 • Goede werking : Expressie, spreken. intuïtief weten, staan centraal in dit chakra. Moeite hebben om met anderen in contact te treden, geen vorm geven aan creativiteit, je anders voordoen dan je bent, te veel 'slikken' van je omgeving, proberen alles logisch te verklaren en/of tot technieken terug te brengen, duiden op moeilijkheden. Zich uiten door waarheid, wijsheid en logica, bijvoorbeeld in het onderwijs zijn tekenen van openheid. De 5de chakra wordt ook wel het keelchakra genoemd. Het centrum ligt onder in de keel. Aan de voorzijde van het lichaam: bovenste deel van het borstbeen en de hele hals. Op de rug: de bovenste twee borstwervels en alle halswervels.

6de chakra Ajna

 • Plaats van het chakra : Voorhoofd

 • Endocriene systeem : Hersenaanhangsel

 • Lichaamsorgaan : Autonome zenuwstelsel en hypothalamus

 • Zintuig : "Derde oog"

 • Psychische functie : Intuïtieve centrum, zetel van de wil en van helderziendheid.

 • Element : -

 • Kleur : Indigoblauw

 • Goede werking : Verstand, inzicht. bezinning, meditatie, occulte kennis zijn de kernwoorden voor dit chakra. Is dit chakra uit balans dan uit zich dat in negatieve toekomstverwachtingen, een warrige geest en het sluiten van de ogen voor de lessen van het leven. Helderziendheid, intuïtie, het voorzien en voorvoelen van dingen zijn tekenen van openheid. Het wordt ook wel het "derde oog" genoemd. Het centrum van het 6de chakra ligt iets boven het punt tussen de beide wenkbrauwen. Het strekt zich uit in het gebied van de binnenooghoek tot aan het punt halverwege het voorhoofd. Op de schedel ligt het op het achterhoofdsbeen.

7de chakra Sahasrara

 • Plaats van het chakra : Kruin

 • Endocriene systeem : Pijnappelklier

 • Lichaamsorgaan : Bovenste gedeelte van de hersenen, rechteroog.

 • Zintuig : -

 • Psychische functie : Verbindt ons met het Hogere Zelf

 • Element : -

 • Kleur : Violet en wit. De kleur violet bewerkstelligt een transformatie van geest en ziel en opent ze voor spirituele dimensies. Wit draagt alle kleuren in zich. Ze opent de ziel voor Goddelijk licht en Genezing

 • Goede werking : Verbondenheid met de hoogste waarheid, spiritualiteit en meditatie horen bij dit chakra. Onevenwichtigheid uit zich in angst voor of verzet tegen het realiseren van de spirituele mogelijkheden, het hechten aan het materiële, het ontbreken van spirituele energie. De uitstraling van scheppingsdrang, kosmische eenheid getuigen van openheid van dit chakra. Het wordt ook wel het kruinchakra genoemd, het bevindt zich bovenop het hoofd. Het centrum is de achterste van de twee fontanellen bovenop het hoofd. Het verbonden gebied is het schedeldak.

 

Bij de mens zijn de zeven hoofdcentra die langs de ruggengraat gelegen zijn het belangrijkst. Deze belangrijke kruispunten van energie kunnen de hoofdchakra's genoemd worden. Chakra's worden ook wel lotusbloemen genoemd, omdat het zich openen van een chakra in veel opzichten lijkt op het open gaan van de blaadjes van een bloemknop. De lotus geldt in India als een heilige bloem. Uit de modder omhoog komend symboliseert hij de ontwikkeling van het primitieve bewustzijn tot de volledige ontwaakte geest, de ontwikkeling van het laagste in de aarde gewortelde chakra tot de duizendbladige lotusbloem, het kruinchakra.

Evenals bloemen kunnen chakra's open- of dichtgaan, afhankelijk van de gesteldheid van het bewustzijn verwelken of tot volle bloei komen. Elk chakra representeert een eigen dimensie en het totaal van de chakra's wordt gevormd door een verticale in ons lichaam die soeshoemna wordt genoemd. De kolom of zuil is de centrale verbindingsweg waardoor de chakra's en hun verschillende dimensies met elkaar in wisselwerking treden. Je kunt je dit kanaal voorstellen als een snelweg waarlangs de betreffende energie zich heen en weer bewegen, evenals onze uit asfalt bestaande snelwegen kanalen zijn waarlangs fysieke voorwerpen van de producent naar de consument worden vervoerd. Je zou kunnen zeggen dat de soeshoemna ervoor zorgt dat de psychische energie van de fabrikant, het zuivere bewustzijn  naar de consument, het mentale en fysieke individu hier op aarde, wordt getransporteerd. Je kunt je de chakra's voorstellen als de belangrijkste steden langs deze snelweg, elk verantwoordelijk voor de productie van een bepaald soort goederen. Door, langs en naast deze snelweg lopen tal van secundaire wegen, zoals de Chinese acupunctuurmeridianen en duizenden andere nadi's die uit de yogatraditie bekend zijn. Naast de zeven hoofdchakra's zijn de chakra's in de handen en voeten zeer belangrijk. De voetchakra's bevinden zich midden onder de voet en hebben direct contact met de aarde. De handchakra's bevinden zich midden in de handpalm. Zij staan in direct contact met ons hart, maar ook met onze buitenwereld. De handen geven en ontvangen.